Leren Waarderen (download)

Waar vroeger een eens genoten opleiding voldoende was om jezelf duurzaam te handhaven op de arbeidsmarkt en in de samenleving, is dat tegenwoordig steeds vaker ontoereikend. De houdbaarheid van zowel diploma als baan ‘voor het leven’ neemt af en de noodzaak van levenlang leren neemt toe om je maatschappelijke positie te handhaven of te verbeteren. In een dergelijke ‘lerende samenleving’ kunnen je leerervaringen bruikbare informatie geven over inhoud, wijze waarop, richting waarin en – vooral – waarom je een leven lang leren zou omarmen. Dat betekent dat het belangrijk is om je eigen leerproces te activeren en te benutten, rekening houdend met je persoonlijke leerstijl, context en leerervaringen.

Deze focus op ‘het lerende individu’ in de veranderende maatschappij stond centraal in het promotieonderzoek ‘Leren Waarderen. Een studie van EVC en gepersonaliseerd leren’. Uitgangspunt was hoe ‘het lerende individu’ zich rekenschap geeft van haar eerdere leerervaringen en deze benut om haar plaats in ‘de lerende samenleving’ te veroveren, behouden of verbeteren.

Leren Waarderen – Samenvatting Leren Waarderen (proefschrift 2016)