Leergang ‘De Cirkel van Leren’

Wil je meer inzicht in én grip op je eigen leerpotentieel en je loopbaan? Mensen leren namelijk altijd en overal, en lang niet altijd in een bewuste of zelfgekozen context. Maar liefst 90% van al jouw leren is informeel. Door te focussen op jouw totale leerpotentieel kun je jezelf én anderen op een efficiënte manier een leven lang helpen ontwikkelen. 

De Cirkel van Leren biedt als leergang een inkijkje in iemands leven lange ontwikkeling binnen de context van de lerende samenleving. De cirkel toont dat leven lange ontwikkeling bij uitstek een gepersonaliseerd proces is, bottom-up zogezegd, waarin de systemen en instanties van de lerende samenleving zorgdragen voor de facilitering van “mijn” ontwikkelstappen en verbindingen helpen maken tussen “mijn” ontwikkelde kwaliteiten en alle mogelijke vormen van maatschappelijke participatie.

In de Cirkel van Leren is alles gericht op ieders proces van leven lange ontwikkeling, zodat iedereen zo goed en zoveel als mogelijk in de veranderende wereld kan (blijven) functioneren en participeren. Dit is niet alleen belangrijk voor iemand persoonlijk maar veel meer nog voor iedereen omdat we samen met elkaar (alle -ik’s-) de collectieve, lerende samenleving zijn en vormgeven. De lerende samenleving is een collectief fenomeen waar iedereen als lerende een leven lang actief deel van uitmaakt, voor zichzelf én daarmee ook bijdragend aan alle andere lerenden.

De Cirkel van Leren bestaat uit 6 leereenheden. Het is gericht op het versterken van iedereen in de eigen capaciteit én om andere mensen (lerenden, studenten, werknemers, collega’s, managers, e.a.) te managen, te trainen, te begeleiden en te beoordelen en sociale partnerschappen te creëren, waar ze zich ook bevinden in de lerende samenleving. De deelnemers aan de leergang worden getraind om op te treden als ‘ambassadeurs’ voor perspectieven op een leven lang ontwikkelen die aansluiten bij de behoefte van jezelf en anderen om inzetbaar te worden en te blijven in de maatschappij, ongeacht de sector waarin mensen zitten of terechtkomen. Het vertalen van deze behoefte bij een ieder wordt gemanaged door zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieders persoonlijke Cirkel van Leren, oftewel persoonlijke leerervaringen, ambitie en talenten.

Cirkel van Leren – leergang 2024