MBOin2030: dialogisch valideren

In 2030 kun je overal leren, formeel en informeel. Dit zorgt ervoor dat je een leven lang kunt leren en ontwikkelen. Dit heeft gevolgen voor de validatie: de waardering van wat je hebt geleerd. De waarde die de arbeidsmarkt geeft aan kennis en vaardigheden wordt belangrijker. Leerwegen worden niet meer in hun geheel gevalideerd. Hiervoor ontwikkelt het mbo samen met partners een nieuw kwalificatiesysteem. Leeruitkomsten, zoals certificaten, diploma’s en praktijkverklaringen, zijn opgenomen in het individuele diplomaregister voor het beroepsonderwijs.

Dialogisch valideren kan het beste worden omschreven als het leerwegonafhankelijk beoordelen van persoonlijke leerervaringen en het adviseren over verder leren in een passende vorm, met gewenste inhoud en gericht op de persoonlijke leerbehoefte. Dialogisch valideren is een van de dragende pijlers onder de innovatieve aanpak voor het MBO van de toekomst: MBOin2030 (https://mboin2030.nl).

In deze ‘post’ is de startnotitie over het hoe, wat en waarom van het fenomeen dialogisch valideren te vinden, alsmede de rapportage van de 1e MOOC in 2020 over dialogisch valideren waarin met meer dan 200 deskundigen over de ontwikkeling en benutting ervan werd gediscussieerd.

Duvekot – Brouwer – Verhoeven startnotitie Dialogisch Valideren nov20 Rapportage MOOC1 Dialogisch Valideren