Dialogisch Valideren & Leren

Een discussiestuk

Ieder mens is een lerend individu of ‘lerende’ en doet dat een leven lang. Effectieve levenlang leren-strategieën weten goed aan te sluiten op de leervragen en leerbehoefte van mensen en maken waar dat de lerende werkelijk centraal staat. Essentieel voor een goede aansluiting is dat het leren zo flexibel mogelijk kan worden georganiseerd en ruimte biedt aan het benutten van de leergeschiedenis van lerenden om iedereen een flexibel, persoonlijk leertraject aan te kunnen bieden. Dergelijk persoonsgericht leren is gebaseerd op twee samenhangende processen:

  1. Valideren dat zich richt op het identificeren, waarderen, erkennen van en adviseren over verder ontwikkelen van de competenties die iemand formeel én informeel heeft verworven en nog wil gaan verwerven.
  2. Leren dat mensen faciliteert bij het (mede)initiëren, ontwerpen en uitvoeren van flexibele leerarrangementen ten behoeve van het gewenste leereffect.

Voor het realiseren van een holistische aanpak van valideren en leren is een brede kijk nodig. Deze brede kijk presenteer ik in dit discussiestuk onder de benaming van ‘dialogische valideren en leren’. Eerst licht ik de processen van valideren en leren in hun onderlinge samenhang toe, waarna ik ze verbind in een holistische perspectief op levenlang leren. Ik sluit het discussiestuk af met een routekaart van de taken en rollen die in dialogisch valideren en leren kunnen worden ingevuld door de verschillende actoren.

Dialogisch valideren en leren: een discussiestuk