Workshop ‘EVC en gepersonaliseerd leren’

22 januari 2019 vond het SBO-congres ‘Gepersonaliseerd Onderwijs’ plaats in Utrecht. CL3S verzorgde daar een workshop Onderzoek EVC’s: herkennen, contextualiseren en valideren van persoonlijke leerervaringen.

slideshow SBO-congres januari 2019

Erkenning van elders of eerder Verworven Competenties (EVC) betreft (1) het herkennen, contextualiseren en valideren van persoonlijke leerervaringen en (2) het adviseren over het verder ontwikkelen van iemands potentieel. Gepersonaliseerd leren is het leerconcept dat aansluit op deze dubbele functie van EVC omdat het de lerende centraal werkelijk centraal stelt en flexibel en zelfsturend leerarrangementen helpt aangaan. Waar EVC de waarde van iemands leerervaringen benadrukt, bouwt gepersonaliseerd leren voort op deze waarde bij het creëren van nieuw perspectief.

In deze workshop werden twee casussen besproken waarin deze verbinding tussen EVC en gepersonaliseerd leren naar voren komt: bij de integratie van vluchtelingen in Nederland en bij de zij-instroom in het leraarsberoep.